Release notes

Op deze pagina worden de release notes getoond voor de applicatie Asset Insurance

Versie 1.7.0 25-08-2020

Verbeteringen en nieuwe mogelijkheden:

 • De actie 'set to Active' is nu geblokkeerd als de huidige status van het device op 'INACTIVE' staat. De notificatie in het 'upload result' scherm is: "Device status can not be changed. Current device status is inactive"

Opgelost:

 • -

Bekende problemen:

 • De operations van het device overschreven normaliter de 'last message time'. Dit is opgelost. De 'last message time' is nu het tijdstip dat het device zijn laatste valide locatie-update heeft gestuurd.

Versie 1.6.2 11-08-2020

Verbeteringen en nieuwe mogelijkheden:

 • Het is nu mogelijk om in een CSV te scrollen

 • 'asset create'-knop verwijderd. Deze werd nooit gebruikt en het verwijderen van deze knop heeft de prestaties van de applicatie verbeterd.

Oplossingen:

 • De CSV onstabiliteit, welke lege assets en fouten veroorzaakte zoals 'Could not add asset to group', is verholpen.

Bekende problemen:

 • -

Versie 1.5.2 (beschikbaar voor klanten per 19-05-2020)

Verbeteringen en nieuwe mogelijkheden:

 • Het is mogelijk om de kolom 'Object type' toe te voegen aan het 'asset overview'-venster. Tevens kan een gebruiker in deze kolom sorteren en via de zoekbalk zoeken en filteren op deze kolom

Opgelost:

 • -

Bekende problemen:

 • -

Versie 1.3.3

Verbeteringen en nieuwe features:

 • De barcode van een device kan worden getoond als een 'Device ID'

 • Een device zal altijd een eerste 'operation' hebben, zodat deze ten alle tijde op 'active' kan worden gezet.

 • Een gebruiker met de rol 'Admin' kan nu via 'Configuration' de interface en datavelden aanpassen.

Opgelost:

 • -

Bekende problemen:

 • -

Versie 1.2.3

Verbeteringen en nieuwe mogelijkheden:

 • Asset details verplaatst naar een aparte pagina om zo meer data te tonen en de pagina aan te kunnen passen naar verschillende schermen.

 • Statusmenu gewijzigd naar een enkele 'report missing' knop dat wijzigt met de verschillende statussen

 • Lijst met alarmen toegevoegd aan de asset details

 • Lijst van 'Operations' aangepast met betere benamingen om zo de bron van verzonden berichten te achterhalen

 • 'Last location update' veld aan 'device information' toegevoegd, om zo te controleren of de devices locatie-data naar het platform sturen.

 • Pagina toegevoegd met informatie over de ingevoerde CSV-data. De informatie is het zelfde als het geretourneerde bestand in de FTP-service

Opgelost:

 • -

Bekende problemen:

 • Soms blijft een 'Operation' op 'Executing' staan als er een nieuwe 'operation' wordt aangemaakt. Deze status kan worden genegeerd. De laatste 'operation' telt in deze.

Versie 1.2.0

Verbeteringen en nieuwe mogelijkheden:

 • CSV upload resultaten toegevoegd met detail pagina.

 • Wanneer een 'device-operation' toegevoegd wordt aan een device dat momenteel bekeken wordt, wordt de informatie op de pagina herladen. (Asset detail pagina)

 • Textuele omschrijvingen van 'device-operations' aangepast voor meer inzicht in de oorsprong en aard van de 'device-operation'.

Opgelost:

 • -

Bekende problemen

 • CSV uploaden als een operatie op 'pending' staat gaat de volgende operatie nu niet uitvoeren

Versie 1.1.0

Verbeteringen en nieuwe mogelijkheden

 • Responsive pagina toegevoegd voor de details van een asset

 • Selectie box voor status verandering vervangen voor een knop

 • Knop 'Recall Asset' toegevoegd voor het herroepen van een asset uit de status 'Missing'

 • Lijst van alarmen op asset niveau toegevoegd

Opgelost:

 • -

Bekende problemen:

 • Een 'operation' inschieten terwijl er eentje op missing staat zorgt ervoor dat de nieuwe 'operation' direct faalt

Versie 1.0.3

Verbeteringen en nieuwe mogelijkheden:

 • Kleurcoderingen toegevoegd aan de 'Last Operation Status'

  • FAILED → rood

  • EXECUTING → blauw

  • SUCCESSFUL → zwart

 • Filter toegevoegd die de statusselectie blokkeert als een operatie nog steeds in 'executing' staat.

Opgelost:

 • Probleem opgelost dat ervoor zorgde dat 'Last message time' leeg leek te zijn. De tijd zal nu correct worden toegevoegd zodra het device een nieuw bericht heeft gestuurd.

 • Probleem van verkeerde status op 'Last Operation status' is opgelost. Het probleem werd veroorzaakt door een verkeerd tijdsinterval, waardoor 'Executing' na een paar milliseconden werd gevolgd door 'Succes' of 'Fail', wat resulteerde in incorrecte data.

Bekende problemen:

 • 3 Assets (KGBJ39327, AC2043403, WC706886N) hebben geen 'Last Message Time'.

  • Dit zou de komende dagen vanzelf opgelost moeten zijn

Versie 1.0.2

Verbeteringen en nieuwe mogelijkheden

 • 'Last Operation' status toegevoegd aan het overzicht

 • Selectievakje 'show only failed operations' boven de assetlijst toegevoegd, om alleen assets te tonen die als 'last operation status' 'failed' hebben staan.

 • Onderstaande alarmen aan assets toegevoegd bij een 'failed operation':

  • minor → de csv is fout gegaan

  • major → het in 'missing' zetten is fout gegaan

Opgelost:

 • -

Bekende problemen:

 • -

Versie 1.0.0

Verbeteringen en nieuwe mogelijkheden:

 • Dropdown-menu van de statuswijziging aangepast aan de wens van de gebruiker. Nu kan je alleen nog maar kiezen tussen 'active' en 'missing'.

Versie 0.2.0

Verbeteringen en nieuwe mogelijkheden

 • 2 Nieuwe plugins toegevoegd aan de applicatie 'Assets & Alarms'

 • Een lijst van assets die de status 'Active' of 'Missing' hebben, worden getoond op de asset-pagina

 • Details van een asset wordt getoond op een detailpaneel, nadat een asset is geselecteerd op de asset-pagina. De informatie welke getoond wordt bevat onder andere:

  • Informatie over de asset

  • Informatie over het device

  • De uitvoering op het device (zoals bijvoorbeeld een statuswijziging)

 • De mogelijkheid om een asset als vermist op te geven, door de informatie van het device te wijzigen op het detailpaneel

 • De mogelijkheid om een device te deactiveren, door de status van het device aan te passen naar 'inactive' op het detailpaneel

 • Een lijst van alarmen van de devices wordt getoond op de alarm-pagina