Release notes

Op deze pagina worden de release notes getoond voor de applicatie Asset Recovery

Release v1.5.0 - 22-09-2020

Opgelost:

 • Opnieuw toewijzen van 'agents' – Als een agent opnieuw werd toegewezen werd hiervoor geen rapportage gegenereerd (als dit nodig was). Dit is opgelost, vanaf nu is er een rapportage beschikbaar.

Verbeteringen en mogelijkheden:

 • In het 'Asset Detail' venster is het nu ook mogelijk om de actuele data te zien (zoals dit ook te zien is in het 'Asset Overview' venster). Standaard staat deze aan. Door te klikken op de 'realtime indicator' kan de gebruiker deze aan of uit zetten.

Bekende problemen:

--

Release v1.4.0 - 25-08-2020

Opgelost:

 • Als de 'Realtime' modus ingeschakeld staat, zullen de blauwe cirkels niet meer de map verbergen. Dit werd veroorzaakt, doordat er elke 5 seconden, bij het updaten van de 'asset radius', er een nieuwe blauwe cirkel over de oude werd heen getekend.

 • Als de 'realtime modus' was ingeschakeld, dan zoomde de map elke 5 seconden terug naar een specifiek zoomniveau. Als de map nu geüpdatet wordt dan zal deze op zijn huidige zoomniveau blijven staan.

Verbeteringen en nieuwe mogelijkheden:

--

Bekende Problemen:

--

Release v1.3.1 - 07-04-2020

Opgelost:

 • Probleem met de grijze tegels in OpenStreetMaps is opgelost

 • Het tonen van de statistieken per BOA is opgelost

Verbeteringen en nieuwe mogelijkheden:

 • Door de nieuwe implementatie van de commerciële OpenStreetMaps bij SoftwareAG, zijn wij niet meer afhankelijk van de gratis OpenStreetMaps en bijbehorende beperkingen

 • De pin op de kaart die de vermiste 'asset' aangaf is gewijzigd van een fiets naar een algemene pin.

 • Afstandscirkel toegevoegd aan de 'Asset Detail' kaart, zodat het zoekgebied duidelijker wordt

 • Verbeterde functionaliteit van opsporing door agenten en onderliggende rapportages

 • Verbeteringen in de tekst

Bekende Problemen:

--

Release v1.2.3

Verbeteringen en nieuwe mogelijkheden:

 • Tijd van de laatste locatie-update van een 'asset' toegevoegd aan de overzichtspagina en detailpagina van het 'asset'.

 • Mogelijkheid toegevoegd om het 'asset' opnieuw toe te wijzen. Dit zorgt voor een tal van nieuwe extra mogelijkheden.

 • De 'Assign'-knop wijzigt naar een 'Reassing'-knop als een 'agent' is toegewezen

 • Een teller voor het aantal toewijzingen aan verschillende 'agents' staat naast de naam van het 'asset'.

 • Bevestiging van de 'agent' toegevoegd, welke wordt getoond door het symbool naast de naam van de 'agent'.

 • 'Recovery Reports' pagina vernieuwd met 2 nieuwe resultaat-statussen, namelijk 'Recalled' en 'Reassigned'.

 • Mogelijkheid toegevoegd om, de door de 'agent' gecreëerde rapportages, aan te passen

 • De 'plugin' voor de statistieken is volledig vernieuwd met meer inzichtelijke statistieken zoals:

  • Complete lijst van de 'Recovery'-statistieken

  • Aantal toewijzingen per BOA

  • Lijst van 'Recovery'-statistieken voor elke BOA (meerdere BOA’s zijn te selecteren om de resultaten te vergelijken)

Opgelost:

 • -

Bekende problemen:

 • -

Release v1.2.0

Verbeteringen en nieuwe mogelijkheden:

 • Alle rapport informatie kan gewijzigd worden.

 • Rapportages worden gemaakt voor het opnieuw toewijzen en herroepen.

 • 'Assignment'-tijd is toegevoegd aan het rapport.

 • Het rapportage overzicht is nu gesorteerd op datum .

 • 'Asset' informatie wordt verwijderd bij het vinden of herroepen van een 'asset'.

 • Opnieuw toewijzen van BOAs is nu mogelijk.

 • Aantal pogingen voor 'assets' zijn nu inzichtelijk via labels in het 'asset overview' venster

 • Tijdconfiguratie is veranderd naar HH:MM:SS.

 • Tijden worden gecorrigeerd.

 • Het vinden van een asset zorgt nu voor een UPLINK naar de Unigarant tenant zodat deze weer op 'Active' wordt gezet.

 • Statistieken 'plugin' gemaakt om per BOA de 'asset attempts' te analyseren.

Opglost:

 • -

Bekende problemen:

 • -

Release v1.1.0

Verbeteringen en nieuwe mogelijkheden:

 • Automatisch rapport aan gemaakt wanneer een asset wordt 'gerecalled' uit Unigarant.

 • Inzichtelijk gemaakt dat een BOA de 'assignment' gezien heeft en geaccepteerd heeft.

 • 'Asset' informatie wordt verwijderd als een rapport wordt aangemaakt om data te besparen / mogelijk te maken dat een 'asset' nogmaals wordt aangemeld als vermist.

Opgelost:

 • -

Bekende problemen:

 • Statistieken-pagina werkt momenteel niet geheel of helemaal niet.

Release v1.0.1

Opgelost:

 • Toegewezen agent op de 'marker pop-up' bij het detailvenster van het 'asset'.

Bekende problemen:

 • 'Recovery' statistieken werken niet correct vanwege een recente wijzigingen in de voorwaarden. Dit moet herzien worden.

Release v1.0.0

Opgelost:

 • Het issue met de 'Missing' iconen is opgelost

Bekende problemen:

 • Recovery statistieken werken niet correct vanwege een recente wijzigingen in de voorwaarden. Dit moet herzien worden.

Release v0.2.0

Verbeteringen en nieuwe mogelijkheden:

 • 4 nieuwe plug-ins toegevoegd:

  • 'Missing assets'

  • 'Reports'

  • 'Agents'

  • 'Metrics'

 • Er is een connectie gemaakt d.m.v. een 'databroker' tussen deze applicatie en 'Asset Insurance'

 • 'Assets' die op 'missing' worden gezet worden automatisch geporteerd naar 'Recovery'

 • Een lijst van alle 'Missing Assets' wordt getoond op de 'Missing Assets' pagina

 • Het toewijzen van een 'agent' aan een 'asset' kan worden gedaan door op het 'user-plus' icoon te klikken. Dit opent een invoervenster met enkele verplichte invoervelden

 • De 'Asset'-lijst is gesorteerd op tijdsduur van vermissing, waarbij 'assets' die al zijn toegewezen aan een 'agent' onderaan komen te staan

 • Een kaart met de laatst bekende locatie van de 'Assets' is naast de lijst van de 'Missing Assets' geplaatst.

 • 'Recovery'-rapportages, welke via de Mobile App worden aangemaakt, worden getoond op de 'Reports'-pagina.

 • Rapportagedetails worden getoond op een 'Report detail' pagina, welke je kunt bezoeken door op het ID van het betreffende rapport te klikken.

 • Rapportages kunnen worden aangevuld met extra informatie op de detailpagina van een rapport

 • 'Recovery Agents' staan op de 'Agents' pagina.

 • 'Recovery Agents' kunnen alleen door 'admins' worden aangemaakt, uitgeschakeld of worden verwijderd

 • Een pagina met statistieken is toegevoegd welke een overzicht geeft van de algemene prestatie van de 'Recovery service'.