Firmware updaten
Op deze pagina wordt beschreven hoe u de firmware kunt selecteren en de update kunt aanmaken voor de geselecteerde devices.
Nadat u de devices heeft geselecteerd en op de button Add firmware to devices hebt geklikt, kunt u op onderstaand vervolgscherm alle reeds geüploade firmwares voor dit device type kiezen om te uploaden. In de lijst worden alle eerder geselecteerde devices getoond. Is deze lijst niet juist, klikt u eenvoudig op de button Cancel en keert u terug naar het devices selectie scherm.
U kunt in het scherm dat verschijnt een nieuwe firmware versie kiezen die u eerder heeft geüpload. Selecteer eerst het vinkje voor het component waarvoor u de firmware wil updaten. In de meeste gevallen is dit er slecht één: 'default' of 'firmware'.
Let op: er is geen controle of u de juiste firmware versie kiest. U kunt tevens zowel hogere als lagere firmware versies kiezen. Wees dus zorgvuldig bij het selecteren van de firmware versie waarnaar u wilt updaten.
Nadat u een firmware versie heeft gekozen, kunt u kiezen voor de button Update devices.
U keert terug naar het overzichtsscherm en er verschijnt een melding dat de update instructie is aangemaakt. Achter de "Future firmware version" ziet u ook de aanduiding "updated" wat wil zeggen dat hier de instructie is klaargezet. Een eenmaal aangemaakte instructie kan niet meer worden verwijderd. U kunt wel een nieuwe instructie toevoegen voor een andere firmware version. Het device zal in dat geval beide instructies ontvangen op volgorde van aanmaken van de update instructie.
Uw werk is nu gedaan.
Zodra het device zich meldt met een nieuwe measurement zal de huidige firmware versie van het device worden uitgelezen. Indien deze niet overeen komt met de future firmware version (uw instructie dus), wordt een downlink bericht naar het device gestuurd.
Het device zal op de downlink locatie de firmware downloaden en deze zal geüpdatet worden op het device.
Zodra het device zich opnieuw meldt met een measurement, zal de firmware weer worden uitgelezen. Indien de firmware nu wel gelijk is aan de future firmware version, zal de current firmware version worden geüpdatet.
Wanneer u het device dan weer opvraagt in de applicatie zal de future firmware version leeg zijn en zal de Current Firmware version de nieuwe versie tonen.
De update is hiermee afgerond.
Copy link