Firmware updaten

Op deze pagina wordt beschreven hoe u de firmware kunt selecteren en de update kunt aanmaken voor de geselecteerde devices.

Nadat u de devices heeft geselecteerd en op de button Add firmware to devices hebt geklikt, kunt u op onderstaand vervolgscherm alle reeds geüploade firmwares voor dit device type kiezen om te uploaden. In de lijst worden alle eerder geselecteerde devices getoond. Is deze lijst niet juist, klikt u eenvoudig op de button Cancel en keert u terug naar het devices selectie scherm.

U kunt in het scherm dat verschijnt een nieuwe firmware versie kiezen die u eerder heeft geüpload. Selecteer eerst het vinkje voor het component waarvoor u de firmware wil updaten. In de meeste gevallen is dit er slecht één: 'default' of 'firmware'.

Let op: er is geen controle of u de juiste firmware versie kiest. U kunt tevens zowel hogere als lagere firmware versies kiezen. Wees dus zorgvuldig bij het selecteren van de firmware versie waarnaar u wilt updaten.

Nadat u een firmware versie heeft gekozen, kunt u kiezen voor de button Update devices.

U keert terug naar het overzichtsscherm en er verschijnt een melding dat de update instructie is aangemaakt. Onder de "target firmware version" ziet u het gewenste versie nummer wat ook wil zeggen dat hiervoor de instructie is klaargezet. Een eenmaal aangemaakte instructie kan worden verwijderd met de Delete-knop. U kunt ook een nieuwe instructie toevoegen voor een andere firmware version. Het device zal in dat geval beide instructies ontvangen op volgorde van aanmaken van de update instructie.

Uw werk is nu gedaan.

Zodra het device zich meldt met een nieuwe measurement zal de huidige firmware versie van het device worden uitgelezen. Indien deze niet overeen komt met de target firmware version (uw instructie dus), wordt een downlink bericht naar het device gestuurd.

Het device zal op de downlink locatie de firmware downloaden en deze zal geüpdatet worden op het device.

Zodra het device zich opnieuw meldt met een measurement, zal de firmware weer worden uitgelezen. Indien de firmware nu wel gelijk is aan de target firmware version, zal de current firmware version worden geüpdatet.

Wanneer u het device dan weer opvraagt in de applicatie zal de target firmware version leeg zijn en zal de Current Firmware version de nieuwe versie tonen.

Zolang de device firmware versie niet is bijgewerkt naar de nieuwe versie, zal elke 3 uur een nieuw downlink bericht worden verstuurd naar het device.

De update is hiermee afgerond.

Last updated