KPN Materieelbeheer
Search…
⌃K

Alarm Dashboard

In het alarm dashboard kunt u kijken welke alarms er zijn afgegaan op basis van de alarmen die u heeft ingesteld. Hier kunt u kijken welke assets en devices het betreft.
Hieronder ziet u het overzicht van alle alarmen die af zijn gegaan. Voor elk afgegaan alarm ziet u de volgende informatie:
  • Ernstigheid van alarm (Warning, Minor, Major, Critical)
  • Het bericht dat u zelf heeft ingevuld voor het afgaan van dit alarm
  • Device ID die het alarm af liet gaan
  • Asset die het alarm af liet gaan
  • Datum en tijd van eerste- en laatste keer dat het alarm af ging
Als er een alarm afgaat kunt u kiezen voor de optie Clear of Acknowledge. Kiest u voor de optie Clear dan wordt het alarm verwijderd. Kiest u voor Acknowledge dan kan het alarm op een later moment nog worden ingezien. U kunt uw alarmen op verschillende kenmerken filteren, zoals de ernstigheid (severity) en u kunt bepalen tot hoe ver terug u de alarmen wilt inzien. U kunt uw afgehandelde alarmen altijd terug vinden door bij de Status filter op Cleared te selecteren. Ook vindt u nog een dropdown menu onder 'Advanced filter' waar u uw alarmen kunt filteren op verstreken tijd.
Als u alle alarmen in uw omgeving in een keer wilt verwijderen kunt u rechtsboven op Clear all alarms klikken. Daarnaast vindt u rechtsboven de knop 'refresh' die u kunt gebruiken om te kijken of er nieuwe alarmen af zijn gegaan.