KPN Materieelbeheer
Search…
⌃K

Create new alarm rule

Wanneer u op het overzicht met ingestelde alarmen rechtsboven kiest voor de blauwe knop Create new alarm rule verschijnt vervolgens het scherm zoals hieronder afgebeeld.
Select alarm rule type: Op dit moment kunt u uit vier opties kiezen:
  • Alarmen voor assets ten opzichte van posities in een geozone
  • Alarmen voor assets die gedurende een bepaalde tijd niet in een (combinatie van) geozone(s) zijn geweest
  • Alarmen voor assets waarvan de anti sabotage strip is gebroken (alleen beschikbaar voor bepaalde typen devices)
  • Alarmen voor assets die gestolen worden gemeld
Onderstaand worden allereerst de algemene kenmerken van deze alarmen toegelicht. Daarna kunt u doorklikken naar de pagina met een toelichting van alle velden op het scherm.

Alarmen voor assets ten opzichte van posities in een geozone

Met deze alarmregels kunt u alarmen definiëren voor als assets een geozone verlaten of binnenkomen en als assets binnen of buiten een geozone zijn. Het eerst alarm zal altijd maar 1x afgaan wanneer gedurende 2 opeenvolgende metingen het asset niet of juist weer wel in de gedefinieerde geozone is. Het 2e alarm gaat elke keer af wanneer een asset niet in of juist wel in een geozone is.
Bijvoorbeeld:
  • Er staat een alarm op "leaving Geozone "Nijmegen". Zodra een asset de geozone Nijmegen verlaat en in 2 opeenvolgende metingen niet in Nijmegen is, zal de eerste keer het alarm afgaan. Is een volgende meting het asset opnieuw buiten Nijmegen zal het alarm niet meer afgaan. Het asset is immers al in het vorige alarm gemeld als "heeft Nijmegen verlaten".
  • Er staat een alarm op "outside Geozone "Nijmegen". Zodra een asset buiten geozone Nijmegen is zal er bij de eerstvolgende meting een alarm afgaan. Voor iedere opeenvolgende meting dat het asset nog buiten Nijmegen is, zal de counter in het bestaande alarm met 1 opgehoogd worden.

Alarmen voor assets die gedurende een bepaalde tijd niet in een (combinatie van) geozone(s) zijn geweest

Deze alarm regels gebruikt u om een alarmregel in te stellen voor de tijd dat een asset buiten een (combinatie van) geozone(s) is. Denk bijvoorbeeld aan alarmering wanneer een asset gedurende een bepaalde tijd niet op 1 of meerdere van de eigen magazijnlocaties is geweest bij verhuur van materieel.

Alarmen voor assets waarvan de anti sabotage strip is gebroken

Deze alarm regels gebruikt u voor het instellen van een maatwerk alarm wanneer een tag op een asset is gesaboteerd (lees: moedwillig verwijderd waardoor de sabotage strip op het device is gebroken).
NB wanneer een sabotage strip wordt verbroken zal er door het systeem een standaard alarm worden gegenereerd. U hoeft dit alarm alleen in te stellen om dit standaard alarm te wijzigen of om dit alarm ook middels email te laten versturen.

Alarmen voor assets die gestolen zijn gemeld

Deze alarm regels gebruikt u voor het instellen van een maatwerk alarm wanneer een asset is gestolen. NB het gestolen melden dient een gebruiker handmatig in te stellen.
NB wanneer een asset gestolen wordt gemeld door een gebruiker zal er door het systeem een standaard alarm worden gegenereerd. U hoeft dit alarm dan ook alleen in te stellen om dit standaard alarm te wijzigen of om dit alarm ook middels email te laten versturen.