KPN Materieelbeheer
Search…
⌃K

Asset detail

In de Asset Detail pagina kunt u meer informatie vinden over assets. Ook kunt u de de asset informatie aanpassen en de historische posities van de asset inzien.

Asset detail niveau

Door te klikken op de blauwgekleurde naam van een willekeurige asset komt u op het detail overzicht van die asset.

Aanpassen van asset details

Door op het potloodje te klikken kunt u de waarden van de naam, klant en asset groep aanpassen. Druk op het floppy icoon (omcirkeld in de afbeelding) om het weer op te slaan of kruisje om de wijzigingen verloren te laten gaan.

Battery level en sabotage detected

Er zijn twee bijzondere asset detail velden
Battery level geeft informatie over de status van de batterij (informatie alleen beschikbaar voor de Tag I en II). Er zijn 3 mogelijke waarden: OK, Low en Unknown. Na het afgeven van de batterij indicatie "Low" zal de tag nog ongeveer 2 weken berichten kunnen genereren. In die tijd heeft u de mogelijkheid de tag te vervangen. Als de batterij leeg is, zal de tag geen berichten meer versturen. Indien er geen batterij-indicatie door de tag wordt doorgegeven zal de waarde "Unknown" getoond worden.
Tag I zal maximaal 1x per 24 uur informatie doorgeven over de status van de batterij, de tag II zal dat ieder bericht doorgeven. Voor de Tag I geldt dat indien er langer dan 24 uur geen informatie over de batterij wordt verstrekt alsnog "Unknown" zal worden getoond, ook als in het laatste bericht de status van de batterij nog OK was.
Sabotage detected wordt alleen getoond wanneer de sabotage strip van een tag is verbroken (niet alle tags beschikken over een sabotage strip). In de asset details worden de datum en het tijdstip getoond van het bericht waarin deze sabotage voor de eerste keer is gemeld.

Alarm overzicht op asset niveau

Naast de asset details op de 'asset detail' pagina in de applicatie vindt u alle alarmen die deze asset heeft afgegeven. De afbeelding hieronder is hier een voorbeeld van. Alarmen kunnen worden erkent (Markeren dat het gelezen is) of gemarkeerd als opgelost (verwijderen), door te klikken op de drie puntjes naast het alarm. Daarnaast kunt u nog klikken op het pijltje naar beneden om de details in te zien van het alarm dat deze asset af heeft gegeven.

Event overzicht op asset niveau

In het event overzicht kunt u de verschillende events inzien die uw asset heeft afgegeven.
Als uw asset voorzien is van een sensor met acceleratormeter, dan kunt u zien wanneer uw asset start en stopt op een locatie. Dit wordt met kleur aangegeven:
  • Start: groen
  • Stilstaand: oranje
  • Stop: rood
Als u klikt op een event dan wordt dat direct rechts op de kaart uitvergroot weergegeven. Als u klikt op een marker op de kaart, dan wordt direct het betreffende event geselecteerd (herkenbaar aan de smallere gekleurde rand aan de linkerkant van het event kaartje).

Filter op event datum en/of type

In de boxen "From" en "To" kunt u een datum range opgeven waarmee u events kunt filteren.
NB de events worden getoond tot maximaal de door u afgenomen retentietijd van de data in de applicatie (standaard tot 90 dagen, maximaal tot 3 jaar).
Er kan ook op de verschillende event types worden gefilterd. Gebruik de dropdown (zoals hier boven is aangegeven) voor een selectie van een van de event types.

Kaart met datapunten van de events

De map laat alle events uit het verleden als punten op de kaart zien. Wanneer u een event filter heeft ingegeven, worden alleen de events uit het filter op de kaart getoond.Als u klikt op een event, dan verschijnt dit direct uitvergroot op deze kaart.
In veel gevallen zal er om een event een cirkel worden weergegeven. Een lokalisatie van een asset heeft altijd een bepaalde mate van onnauwkeurigheid. Deze wordt gevisualiseerd door de cirkel (“radius”) rondom de pin van een asset op de asset detail kaart. Hoe kleiner de cirkel hoe nauwkeuriger de lokalisatie van het asset heeft plaats kunnen vinden. In zijn algemeenheid zal de exacte locatie van het asset zich binnen de weergegeven radius bevinden.

Gestolen melden (Report Missing)

Indien een device geschikt is om een gestolen-instructie te ontvangen, dan is bovenaan het asset detail scherm ook een "Report as missing" knop zichtbaar. Deze functionaliteit wordt hier toegelicht.