Release notes

Release v2.13.0

Improvements and new features:
 • Uitbreiding van de asset detail page met een sabotaged en een battery low indicatie
 • Uitbreiding van de alarm module met een default alarm voor battery low (ALLEEN Tag I en II v1)
 • Mogelijkheid voor aanpassen deafult alarm naar een maatwerk alarm voor de battery low
 • Bepaalde alarm types kunnen maximaal 1x worden aangemaakt (battery low, sabotaged en missing) in de alarm module
Bugfixes:
 • --
Known issues:
 • Bij het wijzigen van een alarmregel die aangemaakt was op een bepaalde asset group, werd de asset group niet goed meegenomen naar het update scherm waardoor deze opnieuw moesten worden geselecteerd. Dit is hersteld.

Release v2.11.0

Improvements and new features:
 • Uitbreiding van de device collectie met device_modus en device_modus_tijd
Bugfixes:
 • Het verzenden van het sabotage alarm en mail gaat naar een eenmalige frequentie in plaats van een mail en ophogen counter per binnenkomend bericht.
 • Wanneer de Azure response code niet juist is (dit wordt gecontroleerd op basis van de status code) dan zal er een warning worden weggeschreven in de log files en dan wordt een leeg resultaat teruggegeven (NBITE-6940)
Known issues:
 • Wanneer een alarm regel wordt verwijderd, dan wordt niet meer geprobeerd om de bijbehorende CEP code te verwijderen.

Release v2.10.0

Improvements and new features:
 • Toegevoegd een controle dat een asset group, geozone of client niet kan worden verwijderd als deze nog wordt gebruikt in een alarm rule.
Bugfixes:
 • --
Known issues:
 • --

Release v2.9.0

Improvements and new features:
 • Automatische gegenereerde kopie mails naar functioneel beheer in geval van missing en undo missing van assets
Bugfixes:
 • Retouradres feedback knop aangepast naar Functioneel Beheer
Known issues:
 • --

Release v2.8.0

Improvements and new features:
 • Bij de sortering van de drop down boxes voor clients en asset groups is de case sensitiviteit verwijderd.
Bugfixes:
 • Door een fout bij het mergen van versie is de eerdere hotfix uit v2.5.2 niet goed meegekomen in v2.7.0. Dit wordt met deze release hersteld.
Known issues:
 • De positionering van het event kaartje bij het aanklikken van een object is iets aangepast waardoor deze op de juiste positie op het scherm wordt getoond

Release v2.7.0

Improvements and new features:
 • Het is mogelijk om een Geozone en een Asset aan te maken of te wijzigen waarbij zowel Client als Asset Group geen verplichte velden meer zijn
 • De dropdown velden voor de te kiezen Client en Asset Group in de Alarm Module zijn uitgebreid naar max 2000 entries en de entries zijn alfabetisch gesorteerd zodat er sneller en makkelijker gezocht kan worden
Bugfixes:
 • --
Known issues:
 • Bij het alarm op assets die gedurende langere tijd buiten de Geozone staan is de berekening aangepast voor assets die nog nooit in de betreffende geozone zijn geweest. Het aantal dagen wordt in dit geval berekend door de aanmaakdatum van het asset te nemen en deze te vergelijken met de datum van vandaag.

Release v2.6.0

Improvements and new features:
 • Op de asset detail kaart is de koppeling tussen events en de markers op de kaart verbeterd. Het klikken op het event zorgt dat het juiste detailkaartje met informatie bij de juiste marker wordt getoond. Andersom als een marker wordt aangeklikt wordt in de event picker automatisch naar het juiste kaartje gescrollt en het event kaartje wordt geselecteerd weergegeven.
 • Wanneer een event aangeklikt wordt is duidelijker te zien aan de smallere blauwe rand dat het event kaartje geselecteerd is.
 • De kaart zoomt automatisch terug naar het eerder gekozen zoomlevel wanneer op een nieuw event wordt geklikt.
 • De markers zijn beter klikbaar gemaakt en daarnaast worden de markers licht afwijkend van kleur van de traces weergegeven. Het klikken op de trace leidt namelijk niet tot het daadwerkelijk selecteren van het marker punt en door de afwijkende kleur kan de gebruiker dit beter waarnemen.
Bugfixes:
 • Het "Description" veld op het asset detail scherm was niet wijzigbaar. Dit is aangepast zodat deze wel gewijzigd kan worden
Known issues:
 • -

Release v2.5.2

Improvements and new features:
 • -
Bugfixes:
 • Door een aanpassing bij Microsoft Atlas werd de plaats niet goed meer weergegeven (alleen als de plaats onderdeel was van een gemeente werd de plaats getoond). Functionaliteit aangepast zodat plaats wordt gevuld met of de plaats binnen een gemeente of de naam van de gemeente zelf. Dus City = "Amsterdam" als onderdeel van de gemeente Amsterdam en City = "Heino" (als onderdeel van de gemeente Raalte)
Known issues:
 • -

Release v2.5.1

Improvements and new features:
 • -
Bugfixes:
 • De 180 seconden check tussen locatie en communicatie was niet goed gemerged en is alsnog toegevoegd.
Known issues:
 • -

Release v2.5.0

Bug fixes
 • Geozones die worden aangemaakt, maar niet een gesloten gebied bevatten leidden tot het niet meer kunnen laden van het Geozone overzicht scherm. Alle Geozones die nu worden aangemaakt, moeten gesloten zijn.
 • Op de asset detail kaart wordt wanneer de gebruiker scrollt door de events het bovenste gedeelte van het scherm "bevroren" zodat de kaart en de asset details wel zichtbaar blijven
 • Voor sommige typen devices werd de laatste communicatietijd niet bijgewerkt als er geen goede locatie kon worden vastgesteld. Door het aanzetten van aanvullende decoders is dit opgelost. Hierdoor kan het vaker voorkomen dat laatste communicatie en locatie tijd afwijken, omdat de locatie niet kon worden bepaald. Omdat het bericht vanuit het device door verschillende decoders verwerkt wordt is de offset tussen de gedecodeerde berichten vastgesteld op 180 seconden om locaties niet ten onrechte grijs gemarkeerd te laten zijn.
 • De rechten van de standaard Business rol zijn aangepast zodat de gebruiker met dit profiel echt beperkter toegang heeft tot functies in de applicatie. NB in sommige gevallen lijkt een gebruiker nog wel mutaties te kunnen doorvoeren, maar zal het systeem bij het opslaan alsnog een foutmelding geven.
Improvements and new features
 • De knop voor het gestolen melden wordt aangezet voor alle assets waarvoor dit mogelijk is. De knop is alleen zichtbaar voor gebruikers met een business admin of admin profiel.
Known issues
 • In de namen van geozones mogen alleen nog letters, cijfers en spaties worden gebruikt. Het gebruik van bijvoorbeeld de apostrof leidde tot foutmeldingen
 • De tekstballon die verschijnt wanneer je op een geozone klikt in de overzichtskaart met geozones, laat alleen nog de naam van de geozone zien. Het aantal assets in de betreffende geozone wordt niet meer in de ballon getoond.

Release v2.4.1

Bug fixes
 • De edit functie voor alarmen is aangepast zodat oude alarmen van het type "advanced" (dwz alarmen op assets die gedurende een bepaalde tijd buiten de gelocatie(s) zijn) na klikken op de edit button ook alle oude waarden overnemen (nu werden de alarm rules voor de 1/2/4/6 wken treshold niet goed overgenomen)
 • DELA branding hersteld naar blauwe ipv groene knoppen
Improvements and new features
--
Known issues
--

Release v2.4.0

Bug fixes
 • De alarm melding voor "Error No managed Object for id null" is opgelost. Deze werd veroorzaakt door assets zonder devices. Dit geeft nu geen alarmen meer.
Improvements and new features
 • Op het asset detail scherm is een mogelijkheid toegevoegd om assets gestolen te melden en om dit, bij terugvinden, weer ongedaan te maken.
 • De alarm module is uitgebreid met een mogelijkheid om de tekst van "missing" alarmen aan te passen en ook een email te sturen
 • Alle aangemaakte alarmen zijn te wijzigen en eventueel te kopiëren waarmee een nieuw alarm kan worden ingesteld
 • Door cumulocity gegenereerde systeemmeldingen worden niet meer in asset tracking getoond, omdat deze voor de gebruiker te onduidelijk zijn en tot veel vragen leiden. Alleen de systeemmeldingen over devices die geen berichten sturen binnen het required interval blijven getoond worden (naast de alarmen uit de alarm module en de gestolen en gesaboteerde alarmen)
Known issues
--

Release v2.3.0

Bug fixes
 • All custom alarms on geozones had a counter hardcoded on "38". Counter function reset so the counter now actually represents the number of occurneces.
 • Alarm widget on asset detail page enlarged so both cleared and acknowledged buttons are visible when hoovering over an alarm
Improvements and new features
 • Alarm module refactored to an integrated module for all types of alarms with possibility to use variables in the alarm text and to address multiple recipients for all emails
 • Alarm function for sabotaged devices added (only available for Viloc devices)
 • Alarms made editable in the alarm module
 • When a local gateway is nearby but not the strongest gateway it is still used in determining the location
Known issues
 • For start/stop devices it is possible to receive multiple stop messages for the same "stop" event. This occurs when the device in question does not receive an acknowledge that the stop message was received by the network, although the message was actually received. When the device does not receive an ACK, the device will resend its STOP message (up to 4 times) . This results in multiple STOP messages. In this release the messages based on the same stop event are clustered so in the user interface only one STOP event is shown.

Release v2.2.2 (7-4-2020)

Bug fixes
 • Issues with sorting and filtering of asset groups and clients solved.
 • Issue with grey tiles in OpenStreetMaps solved
Improvements and new features
 • A new OpenStreetMaps implementation with a separate commercial integration provided by Software AG so we are not dependent on the free use policies and restrictions of OpenStreetMaps
Known issues
--

Release v2.2.1 (17-3-2020)

Bug fixes
 • Issues with double markers for the same asset on the map view solved.
 • Issue with date format in balloons for asset on a map solved
Improvements and new features
 • Improved user interface for assets that are communicating but don't have a location update in their last communication.
Known issues
--

Release v2.1.34 (3-3-2020)

Bug fixes
Issues with functionality asset outside a (selection of) Geozone(s) during a period of time fixed
Improvements and new features
--
Known issues
--

Release v2.1.32

Improvements and new features
 • Advanced alarm ruling for an asset outside a (selection of) Geozone(s) during a period of time
 • Event date picker to narrow the displayed events on the asset detail dashboard
 • Support for localization of assets by means of local gateways

Release v2.1.7

Bug fixes
 • Added sorting on date for events on Asset Detail level to support backward compatibility
Improvements and new features
 • Geozone alarm rules now support the options: Entering, Leaving, Inside, Outside
Known issues
 • Existing alarms remain active. Please recreate your current alarms in order to make use of this

Release v2.1.6

Bug fixes
 • Location label on Asset Detail map no more shows Latitude, Latitude
 • Fixed asset table on Asset Group detail page
 • Fixed last message time on Client detail page
 • Clicking on an Event shows associated map item again
Improvements and new features
 • Added asset group to filter
 • Added map to Asset Group detail page
 • Showing 'Model' instead of 'Type' on Device detail page
 • E-mail notification now optional for Geozone alarms
 • Removed the tag 'kpn' from data exports
 • Introduced the role 'Asset Tracking Mobile User' to support the Android Provisioning App
Known issues
 • Entering/Leaving option in Alarm rules triggers an alarm for every message (should be Entering/Leaving/Inside/Outside)

Release v2.1.5

Bug fixes
 • CEP codes fixed for provisioning
 • Recalculation of assets now shows all geozones
 • Mailto [email protected] changed to [email protected] for Online customers
 • Filtering on 'Equals' works for text now
 • Asset count in geozone overview page is now similar to geozone details page
 • Data export no more contain the word 'kpn'
Improvements and new features
 • Cleared alarms can be shown
 • Alarm logging extended
 • Geozone overview doesn't show geozone ID anymore
 • Device detail page only shows relevant data:
  • ExternalID (DEVEUI)
  • Last Updated
  • Required communication interval
  • Linked assets
 • Device detail page shows information on the last received message (used for debugging messages)
 • Custom alarms no more require an e-mail address
 • Introduced a 'return to default settings' button in the Configuration plug-in
Known issues
 • Last Message Time on Device detail empty
 • Selecting an Event doesn't show the matching landmark

Release v2.1.2

Bug fixes
 • CSV export of asset overview fixed to include missing data
 • Position 0, 0 (no gps fix) no longer overwrites position
 • External ID is not editable on device detail
 • Configuration bug where Alarm display config wasn't being updated fixed
 • Recalculation of geozones on asset now results with all geozones
Improvements and new features
 • Last message time on device detail has been updated to include last message times for each of the values of the measurement
Known issues
 • Last message time on asset details and asset overview empty

Release v2.1.1

Bug fixes
 • Movement status in event list has been brought back after migration to version 2.0.0
 • Address conversion from object to string has been updated to use correct variable names
 • Last message time in device overview has been updated to the correct object value
 • Updated config-plugin rights to exclude normal users from the admin panels
 • Switched from 'Google' to 'Nominatim/OSM' for search values in leaflet
 • Removed case insensitivity for 'text equals' in the search builder to fix issue where nothing was 'equal'
Improvements and new features
 • -
Known issues
 • Asset detail configuration plugin shows information about asset overview config
 • CSV Export for asset data sometimes does not include address data
 • Recalculation of geozones on asset only shows one (the first) found geozone.

Release v2.1.0

Bug fixes
 • -
Improvements and new features
 • 'Clear all alarms' button added on Alarm overview page
Known issues
 • -

Release v2.0.6

Bug fixes
 • -
Improvements and new features
 • Updated PDF for KPN Things Online branding (v2.0.6)
Known issues
 • -

Release v2.0.5

Bug fixes
 • -
Improvements and new features
 • Updated VisserAssen branding (v2.0.5)
Known issues
 • -

Release v2.0.4

Bug fixes
 • Fixed 'kpn_SenML_Measurement' from Alarm overview UI (v2.0.4)
Improvements and new features
 • -
Known issues
 • -

Release v2.0.3

Bug fixes
 • Removed automated deployment of CEL scripts from configuration plug-in (v2.0.3)
Improvements and new features
 • -
Known issues
 • -

Release v2.0.2

Bug fixes
Improvements and new features
 • Updated buildscripts to support all customer (v2.0.2)
 • Created homepage for KPN Things Online (v2.0.2)
Known issues
 • -

Release v2.0.1

Bug fixes
Improvements and new features
 • Alarms management in Asset Tracking application based on geozones (v2.0.1)
 • Geozone alarms can trigger an e-mail notification (v2.0.1)
Known issues
 • -

Release v2.0.0

Bug fixes
 • -
Improvements and new features
 • Interval and Start/Stop modus now combined in Asset Tracking (v2.0.0)
 • Asset Tracking application now compatible with Things Engine v1.1 (Lat/Long bugfix) (v2.0.0)
 • C8Y UI update to version 9.12.11 (v2.0.0)
Known issues
 • -

Release v1.3.2

Improvements and new features:
 • Added configure options to Asset Detail page
 • Added configure options to Assets Overview Page
 • Added configure options for System Admins Only to enable or disable location information
 • Added a refresh button to the geozone page that checks for all device in the new geozone
Bugfix:
 • -
Known issues:
 • Asset Details cannot be edited
 • Geozone in Asset Details info overview gives error, works in Event overview though
 • Geozone in Asset Details info overview gives error, work in Event overview though

Release v1.3.1

Improvements and new features:
 • Applicatie-schermen zijn nu responsive voor schermen met een resolutie tot 800*600
 • Op het Geozone Detail scherm is bij de markers voor assets nu hun alarm status te zien.
Bugfix:
 • Klikken op een marker die tot een cluster toebehoord (met de spinnenpoten) sloot het cluster en liet geen marker popup zien. Fixed.
Known issues:
 • Geozone export: Vanwege de manier van berekenen is het exporteren pas mogelijk vanaf 26-04-2018, eerdere data zullen 0 assets laten zien.
 • Inventory Roles zorgen ervoor dat 'Parent' assets niet opgehaald kunnen worden, evenals paginatie.

Release v1.3.0

Improvements and new features:
 • Google Maps API voor locatie gegevens is omgewisseld met de Azure API
 • Asset detail map laat niet langer "undefined" events zien
Known issues:
 • Geozone export: Vanwege de manier van berekenen is het exporteren pas mogelijk vanaf 26-04-2018, eerdere data zullen 0 assets laten zien.
 • Inventory Roles zorgen ervoor dat 'Parent' assets niet opgehaald kunnen worden, evenals paginatie.

Release v1.2.0

Improvements and new features:
 • Geozone overview laat nu met markers de locaties van de geozones zien. De markers zijn klikbaar voor meer informatie/zoom.
 • Events in het asset detail scherm laten nu zien of het event plaatsvond binnen een geozone (Alleen Stop en Still events)
 • Exporteer geozones als Excel file. Op het geozone overview scherm is een knop voor het exporteren van de huidige zoekresultaten (standaard alle) mogelijk te maken.
  • Bij het exporteren kan de gebruiker een tijds-spanne van maximaal 1 maand selecteren, tot maximaal 2 maanden terug.
  • 2 opties:
   • Totaal: De export laat het totaal aantal assets zien dat op een bepaalde dag binnen een geozone aanwezig is geweest.
   • End of day: De export laat een "end of day" status zien van elke dag/geozone, dus er worden alleen assets geteld die niet die dag de geozone hebben verlaten.
Known issues:
 • Geozone export: Vanwege de manier van berekenen is het exporteren pas mogelijk vanaf 26-04-2018, eerdere data zullen 0 assets laten zien.
 • Het ophalen van locatie details zoals straat,naam en postcode kan maximaal 5000x per dag gedaan worden. Kan op latere tijdstippen voor problemen zorgen.
 • Inventory Roles zorgen ervoor dat 'Parent' assets niet opgehaald kunnen worden, evenals paginatie.

Release v1.1.14

Bug fixes:

 • Manueel toevoegen van geozones aan assets met 'Moving' status onmogelijk gemaakt.
 • Clear filter knop ook toepassen/inschakelen op de normale search balk.
 • Zoeken op 'Moving' status mogelijk gemaakt
 • Assets Map plugin werkt nu ook icm. Inventory Roles (ie. klant-van-klant accounts)
Improvements and new features:
 • Event processing vangt meer edge-cases af voor het berekenen van locaties.
Known issues:
 • Het ophalen van locatie details zoals straat,naam en postcode kan maximaal 5000x per dag gedaan worden. Kan op latere tijdstippen voor problemen zorgen.
 • Inventory Roles zorgen ervoor dat 'Parent' assets niet opgehaald kunnen worden, evenals paginatie.

Release v1.1.12

Bug fixes:
Improvements and new features:
 • De custom filter die is toegevoegd in release 1.0.x heeft enkele verbeteringen gekregen
  • Alarm status filter is toegevoegd waarmee je op de verschillende alarm statuses kan filteren
  • Client & Asset Group hebben een dropdown gekregen
  • Geozones heeft een dropdown gekregen wanneer de operator op 'is equal' staat
  • De operator en value worden gereset wanneer er op die regel een ander veld wordt geselecteerd
  • De value wordt gereset wanneer er op die regel een andere operator wordt geselecteerd
  • Operator wordt nu standaard ingevuld met de eerste value in de selectie
 • De CSV export functie is verbeterd met enkele nieuwe functionaliteiten
  • Ook excel wordt ondersteund als export format
  • Tijdens het exporteren kan er gekozen worden om de huidige filtering te gebruiken voor de te exporteren data
 • Enkele andere wijzigingen om het asset overview nog gebruiksvriendelijker te maken:
  • Na het laden van de data wordt de kaart boven nederland gezet om een snel overzicht te geven van de assets
  • Assets die op 0,0 doordat het device op de asset zijn location fix verloren heeft worden niet meer weergeven op de kaart
  • De clear filter knop werkt nu ook voor het search veld
  • Wanneer de filter actief is zal de search text ook terug worden gezet in het filter veld als men terug komt op de asset overview
  • 'Show only linked assets' is veranderd naar 'show unlinked assets', asset overview toont nu standaard alleen gekoppelde assets
  • Enter drukken op het search field opent niet langer de custom filter.
  • De kleuren van de clustering zijn niet langer gebaseerd op de hoeveelheid assets in het cluster. De kleur wordt nu bepaald door de alarms van de assets in het cluster.
 • Verbetering voor ophalen locatie gegeven
  • Enkel 'STOPPED' berichten vragen nu nog een locatie op. Bij elk ander event wordt de locatie van de laatste ' STOPPED' getoond.
Known issues:
 • Het ophalen van locatie details zoals straat,naam en postcode kan maximaal 5000x per dag gedaan worden. Kan op latere tijdstippen voor problemen zorgen.

Release v1.0.9

Bug fixes:
 • Exporteren van csv was niet mogelijk in: oudere versies van IE, Firefox & Safari.
 • Adressen werden incorrect getoond op het detail scherm.
 • De progressbar tijdens het opstarten van de applicatie was een verkeerde kleur.
 • Kleuren van alarms zijn nu representatief aan het alarm. Major en Minor verschillen nu in tint.
Improvements and new features:
 • Zoek functie op de lijst met assets uitgebreid met een filter systeem waarin gefilterd kan worden op alle verschillende velden.
 • Het client details scherm is verbeterd en bevat nu de juiste informatie over een client en zijn gegevens (geozones / assets)
 • Het asset-group detail scherm is verbeterd en bevat nu de juiste informatie over de assets in deze groep.
 • Edit tools voor in de geozones zijn verwijderd. De delete knop is verplaats naar boven de tabel en is zichtbaar wanneer een zone geselecteerd is.
 • Een selectie box is toegevoegd aan de lijst met geozones om enkel de zones bij een specefieke client te tonen.
 • Performance is verbeterd op de asset map, daarnaast is er een reset view knop toegevoegd om de zoom en plaatsing van de map terug te zetten.
Known issues:
 • Het ophalen van locatie details zoals straat,naam en postcode kan maximaal 5000x per dag gedaan worden. Kan op latere tijdstippen voor problemen zorgen.

Release v0.9

Bug fixes:
 • Wijzigen van een geozone zonder hierbij de client aan te passen zorgt er niet langer meer voor dat de client verwijderd wordt.
 • Opslaan van wijzigingen in het asset detail overzicht is weer mogelijk wanneer de asset geen client of asset group heeft.
 • Search, sortering en 'show only linked assets' checkbox werken nu als een samengestelde filter op de data. Nieuwe filter opties overschrijven niet langer de oude opties.
 • Alarms geven nu aan dat er geen asset is gekoppeld in plaats van de 'Asset: ' link die er eerst stond.
 • Zoeken op devices werkt nu ook voor ID's.
 • Zoeken, sorteren en filteren zijn verbeterd en kunnen nu ook gezamelijk worden gebruikt.
Improvements and new features:
 • Op de detail pagina van geozones wordt nu wegegeven dat er geen assets in de zone aanwezig zijn als dit het geval is.
 • Branding is geupdate voor een betere user experience.
 • De data in de popup van de events in de asset details is aangepast en bevat nu meer bruikbare gegevens.
 • Een klik op een event in de triggert nu ook de popup in de naast gelegen kaart.
 • Laden van de assets in het asset overzicht is verbeterd en haalt evenveel data op met minder aanvragen.
Known issues:
 • Het ophalen van locatie details zoals straat naam en postcode kan maximaal 5000x per dag gedaan worden. Kan op latere tijdstippen voor problemen zorgen.
 • De client detail pagina toont mogelijk incorrecte data op het gebied van de Geozones en Assets.
 • De asset group detail pagina toont verkeerde gevens op het gebied van assets in de zone.

Release v0.8

Bug fixes:
 • Teller voor de Geozone detail
 • Alarm aknowledge en clear functionaliteit
 • Add client required velden aangepast
 • Asset overview laden van assets zonder dat er eentje gelinked hoeft te zijn
 • Link on marker object in Asset Overview
 • Last update label in device detail
 • Alarm icons in de asset map
 • Device kan nu alleen 1 asset bevatten
Improvements and new features:
 • Geozone overview en detail is aangepast. Editing toegevoegd aan geozone detail
 • Teller toegevoegd aan de geozone detail
 • Feedback component toegevoegd aan alle plugins. (Hiermee kan je bug reports doorgeven)
 • Asset map is aangepast en er is een status filter toegevoegd
 • Events in de Asset detail zijn aangepast en gekoppeld aan de map. Er is ook een Action filter toegevoegd.
 • Markers in de asset detail zijn nu beter zichtbaar en er is een popup toegevoegd met tijd informatie.
 • Validatie voor verplichten velden toegevoegd bij het aanpassen van een client, asset group, asset en devices.
Known issues:
 • Teller voor de Geozone overview is still an issue.
 • Editing a geozone will sometimes clear the client

Release v0.7

Bug fixes:
 • Teller voor de Geozone, Client en Asset Groups Overviews
 • Geozone navigatie link in Client Detail
 • Probleem dat soms de map in de geozone Overview grijs bleef
 • Sommige labels en tooltips zijn geüpdatet.
 • Issue waarbij een device meerdere parent assets kon hebben
 • Inconsistenties tussen de markers van de Asset Overview en Asset Map
 • Inconsistenties in het wijzigen van Client, Asset, Asset groups en device details
 • Issue met device zoek functionaliteit
Improvements and new features:
 • Paginering toegevoegd aan de Asset Overview
 • Asset Group Detail pagina toegevoegd
 • Functionaliteit om alleen assets die gelinked zijn met devices te tonen
 • Geozone Overview toont naast de assets die in de geozone zitten ook de niet verbonden devices.
 • Laad animaties toegevoegd voor verschillende views