KPN Materieelbeheer
Search…
⌃K

Geozone overzicht

Een geozone is een gebied die u zelf kunt tekenen op de asset map. Dit kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor alarmen of om assets op te filteren.

Geozone overzicht

Als u links in de navigatiebalk op 'geozones' klikt, belandt u op de geozone overzicht pagina zoals hieronder afgebeeld is. Hier vindt u alle beschikbare geozones en waar deze op de kaart gelokaliseerd zijn. Elke geozone heeft een naam, klant, het aantal zones dat getekend is voor deze geozone en het aantal assets die zich in deze zone(s) bevinden. De markeerpunten zijn geplaatst in het midden van de geozone. Met een klik op het markeerpunt zoom je in op de zone.

Geozones aanmaken

Op de Geozone overzicht pagina kunt u rechtsboven op de blauwe knop Create Geozone' klikken, waar vervolgens het scherm verschijnt zoals hierboven afgebeeld. U start in het detail scherm van de nieuwe geozone. Vul een naam en Client.
Vervolgens moet u de geozone tekenen (rechts in de afbeelding hierboven). Door te kiezen voor een veelhoek of vierkant kan op de kaart een zone worden gedefinieerd. Vervolgens geeft u de grenzen aan door simpelweg te klikken op de kaart. U slaat het gebied op door op 'finish' te klikken. Als u daarna weer op de veelhoek of vierkant klikt, dan heeft u de mogelijkheid om nog een zone te tekenen voor dezelfde geozone.
Als u klaar bent met tekenen, kunt u de geozone opslaan met het floppy icoontje (zoals omcirkeld in de afbeelding hierboven).

Overzicht van aantal assets per geozone

De kolom 'assets (unlinked)' geeft een weer hoeveel van uw assets zich in een geozone bevinden. De waarde tussen de haakjes geeft het aantal ‘unlinked’ assets weer. Unlinked betekent dat er zich een tracker in die geozone bevindt dat nog niet gekoppeld is aan een asset.

Zoeken en filteren van geozones

U heeft ook de mogelijkheid om te zoeken naar een geozone op basis van de naam. Dit is voornamelijk makkelijk als u veel geozones heeft gedefinieerd. Daarnaast kunt u ook uw geozones filteren op basis van de 'client'. Zo kunt u voor specifieke klanten precies zien welke geozones u daarvoor heeft gemaakt en hoeveel assets zich bevinden bij de geozone(s) van een klant.

Geozones exporteren

Met de knop 'Export geozones' kan er een export gemaakt worden. Dit wordt verder toegelicht in rapportages.