KPN Materieelbeheer
Search…
⌃K

Asset groups

Asset groups zijn groepen van materieel die overeenkomende kenmerken bevatten, zoals typen materieel, merken, batches of adressen.

Asset Groups Overview

Op de Asset group Overview pagina kunt u zien welke Asset groups u heeft aangemaakt. Daarnaast ziet u hoeveel assets geassocieerd zijn met deze Asset group en wat voor type de Asset group beschrijft. Met de blauwe knop rechtsboven kunt u een nieuwe Asset Groups toevoegen.

Asset Groups Detail

Door te klikken op een Asset group komt u op de Asset Groups detail pagina. Hier krijgt u een overzicht van de Asset group, en de daarbij horende Assets. Ook kun u de Asset group details wijzigen door op het blauwe penceeltje (omcirkeld) te klikken.