KPN Materieelbeheer
Search…
⌃K

Devices

Op de Devices pagina krijgt u een overzicht van alle devices die in uw omgeving hangen, ongeacht of deze al aan een asset zijn gekoppeld of niet.

Devices Overview

Op de Devices Overview pagina ziet u alle devices die in uw applicatie staan. Als u links op het Device ID klinkt van een device gaat u verder naar de device details van dat specifieke device. Als u rechts op de geassocieerde asset klinkt ziet u welke asset u heeft toegevoegd aan het device. Ook kunt u hier zien welke devices u nog niet aan een asset heeft gekoppeld.

Device Details

Op de device details pagina ziet u alle informatie die bij een device hoort zoals de naam, het model, en de datum en tijd van het laatste bericht. Ook kunt u de laatste (locatie) informatie zien die vanuit het device is verstuurd. Als u bijvoorbeeld wel een bewegingsbericht heeft ontvangen, maar geen juiste locatie, kunt u dat hier verifiëren. Daarnaast kunt u de Device details aanpassen door op het blauwe penceeltje (omcirkeld) te klikken.