KPN Materieelbeheer
Search…
⌃K

Release notes

Op deze pagina staat beschreven wat de functies zijn die in de meest recente versie van de applicatie zijn toegevoegd.

Release 2.16.2 ( 1 dec 2022)

Verbeteringen en nieuwe mogelijkheden:
  • Het Alarmscherm heeft een andere layout. Functioneel zijn er geen wijzigingen.
  • Upgrade naar nieuwe library v1011.0.37.

Release 2.15.0 (24-2-2022)

Verbeteringen en nieuwe mogelijkheden:
  • Upgrade naar nieuwe library v1007.0.47.

Release 2 juni 2021 (v2.13.0)

De asset detail pagina is uitgebreid met twee velden.
Voor de Tag I (Viloc) en de Tag II versie 1 (Streamline) wordt vanaf deze release aangegeven of de tag op het asset een lage batterijspanning heeft. In dat geval zal in plaats van "OK" de waarde "Low" worden getoond. Zodra de indicatie "Low" wordt getoond, zal de batterij gemiddeld nog 2 weken mee gaan en dus vervangen moet worden. Als het device de eerste keer een "Low" aangeeft zal ook een alarm worden gegenereerd. Gebruikers hebben de mogelijkheid de tekst van dit alarm te wijzigen en eventueel te mailen in de alarm module.
In release 2.3.0 is reeds het sabotage alarm geïntroduceerd. In de huidige release wordt de asset detail pagina uitgebreid met aanvullende informatie over datum en tijdstip van verbreken van de sabotage-strip (alleen zichtbaar wanneer een device is gesaboteerd).

Release 09 februari 2021 (v2.10.0)

In deze release is toegevoegd dat bij het verwijderen van clients, asset groups of geozones er wordt gecontroleerd of deze voorkomen in een bepaalde alarm regel. Indien dat het geval is, moet eerst de alarmregel worden gewijzigd of verwijderd.

Release 28 juli 2020 (v2.7.0)

In deze release zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. Deze kunnen hier worden nagelezen.

Release 14 juli 2020 (v2.6.0)

Op de asset detail kaart is de koppeling tussen de events en de markers op de kaart verbeterd en daarnaast is de usabillity van de kaart verbeterd zoals het klikbaar zijn van makers. Tenslotte zijn er kleine bug fixes zoals het wijzigbaar zijn van het "Description" veld op het asset detail scherm toegevoegd.

Release 3 juli 2020 (v2.5.2)

Door een aanpassing bij Microsoft Atlas werd de plaats niet goed meer weergegeven (alleen als de plaats onderdeel was van een gemeente werd de plaats getoond). Dit is opgelost zodat de plaats weer goed wordt getoond

Release 30 juni 2020 (versie 2.5.0)

In deze release zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd bij het aanmaken of wijzigen van een geozone. Daarnaast is de button voor het gestolen melding alleen nog beschikbaar voor business admin en admin gebruikers. Ook zijn de rechten van een business user verder ingeperkt ten opzichte van de business admin user. Tenslotte is een aanpassing gedaan voor de berekening van de laatste communicatie/locatie tijd van een bericht voor bepaalde typen devices. Hierdoor kunnen situaties waarin het asset wel communiceert, maar geen locatie kan bepalen beter worden herkend.

Release 2 juni 2020 (versie 2.4.1)

In deze release zijn een aantal kleine bug fixes doorgevoerd waaronder de edit functie voor alarmen op assets die gedurende een bepaalde tijd niet in (een) geozone(s) zijn.

Release 19 mei 2020 (versie 2.4.0)

Een asset gestolen melden

In deze release is het voor u als gebruiker mogelijk om zelf assets gestolen te melden. Let op: dit is alleen mogelijk voor assets met een tag die middels een bericht kan worden aangestuurd. na een gestolen melding gaat een device in een hogere berichtfrequentie zenden of zal de bluetooth functie worden geactiveerd.

Uitbreiding alarm module

De in de vorige release opgeleverde alarm module is uitgebreid om ook alarmering en een e-mailbericht voor een gestolen melding te kunnen instellen.
Daarnaast is het vanaf nu mogelijk om vanuit het alarm overzicht een aangemaakt alarmen te wijzigen of een alarm te kopiëren en te bewerken tot een volgend alarm.

Release 6 mei 2020 (versie 2.3.0)

Geïntegreerde alarm module

In deze release is de alarm module aangepast naar een geïntegreerde module voor alle typen alarmen. Er is ook een nieuw type toegevoegd: het alarm voor een gesaboteerd alarm. Een uitgebreide omschrijving van de alarm module vindt u hier.
Naast de geïntegreerde alarm module zijn een aantal kleinere verbetering doorgevoerd die u kunt vinden bij de release notes.

Release 3 april 2020 (versie 2.2.2)

In deze release zijn twee belangrijke issues opgelost.
Het issue met de grijze tegels op de verschillende kaarten is opgelost. Samen met onze leverancier Software AG hebben we de kaartimplementatie vervangen door een separate integratie van OpenStreetMaps waarmee grijze tegels vanaf nu tot het verleden behoren.
Een langlopend issue speelde met het sorteren op asset groups, geozones en clients in het totaal overzicht met assets. Dit issue is opgelost waardoor u zowel bij het sorteren als bij het toepassen van een filter de juiste resultaten te zien krijgt.

Release 17 maart 2020 (versie 2.2.1)

Oplossing voor dubbele markers op de kaart

Een vervelende bug in het systeem was dat assets soms dubbel werden weergegeven op de kaart. Dit is in de nieuwste versie van materieelbeheer opgelost.

Verduidelijking geen locatiebepaling

Het kan voorkomen dat in het meest recente bericht van een device geen goede locatie kon worden bepaald. In dat geval wijkt de laatste locatie update of van de laatste communicatie update. Om dit duidelijk weer te geven aan de gebruiker zijn op 3 plaatsen aanpassingen gedaan:
In het asset overzicht worden alle aan de locatie gerelateerde locatiegegevens in grijs getoond, waarmee het duidelijk is dat dit niet de meest actuele gegevens zijn, maar wel de laatste door het device gerapporteerde gegevens.
Op de kaart (via menu Assets - Assets Map) wordt de asset marker in grijs getoond wanneer het laatste bericht geen locatie bevat (dit geldt alleen als er geen ander alarm actief is). Tevens wordt de datum van de laatste succesvolle locatie update weergegeven wanneer u op de pin klikt.
Tenslotte worden beide voorgaande aanpassingen ook getoond op het asset detail scherm, waarbij zowel het adres als de marker grijs worden weergegeven.

Beschikbaar vanaf februari 2020:

Uitbreiding van de event filtering

Het was al mogelijk om op type events te filteren. In deze versie is het ook mogelijk om te filteren op events die zijn opgetreden in een bepaalde periode. Hiervoor zijn op het asset detail scherm velden toegevoegd waarin een vanaf en een tot datum kunnen worden ingevuld. Zodra een datum is ingevuld worden de getoonde events en de bijbehorende kaart bijgewerkt.
NB u kunt filteren op events die zijn opgetreden in de periode tot maximaal de door u afgenomen retentietijd van de gegevens in de applicatie (standaard tot 90 dagen, maximaal tot 3 jaar terug).

Advanced alarm ruling

Het is mogelijk om alarmering in te stellen voor materieel dat gedurende een bepaalde periode niet in (een combinatie van) geozone(s) aanwezig is.
Ook is het bij deze functie optioneel mogelijk in te stellen dat automatisch een email wordt verzonden wanneer het asset weer terug is in de gedefinieerde (combinatie van) geozone(s). Voor een uitgebreide omschrijving van deze functie klik op deze link.
Indien u gebruik wilt maken van deze alarmeringsfunctie, is het aan te bevelen ook de ondersteunende weergave "Days outside geozone" aan te vinken in de configuratie-sectie. Per default staat de weergave hiervan niet aan om gebruikers die hier geen gebruik van maken niet in verwarring te brengen.

Gebruik van local gateways

De derde functie die vanaf deze release wordt ondersteunt is het gebruik van local gateways voor locatie bepaling. Voor plaatsen waar locatiebepaling lastig is als gevolg van een slechte dekking kan een local gateway uitkomst bieden. Hoewel het grootste deel van de functionaliteit, de nauwkeurigere plaatsbepaling, "onder de motorkap" plaatsvindt, is het feit dat gebruik is gemaakt van een local gateway ook voor de eindgebruiker in de applicatie zichtbaar. Kijk hiervoor naar de omschrijving van het event op het asset detail scherm.
Het is ook mogelijk om bij het filteren van events te filteren op events waarbij de locatie bepaling heeft plaatsgevonden met behulp van een local gateway. Kies daarvoor bij Type voor "Interval-based-Local-Gateway"