Comment on page

Release notes

Release 1.4.1 (22 maart 2022)

Bugfixes:
 • Foute weergave van de e-mail tekst suggesties opgelost in het Alarm rules scherm.

Release 1.4.0 (24 februari 2022)

Verbeteringen en nieuwe mogelijkheden:
 • Upgrade naar nieuwe library v1007.0.47.

Release v1.3.1

Bugfixes:
 • De placeholders in de alarmregels werden niet goed gevuld door een bug in de APMA alarm regels. Dit is hersteld.

Release v1.2.1

Bugfixes:
 • Alarmen op een locatie werden ten onrechte gecleared wanneer een andere locatie binnen dezelfde groep geen alarm waarde had. Dit is hersteld.

Release v1.2.0

Improvements and new features:
 • De Business Logica is overgezet van ESPER/CEP naar APAMA, omdat APAMA de nieuwe module is die hiervoor binnen cumulocity wordt gebruikt. APAMA is stabieler en heeft een betere performance. In de business logica wordt alles geregeld ten aanzien van het opzetten en aan elkaar koppelen van de opgegeven groepsstructuur, de provisioning van devices, de verwerking van metingen van de sensoren en alarmering.
 • Naast de business logica is ook de front end code die is opgezet in AgularJS overgezet naar een hybride vorm met AngularJS en Angular code. Angular JS ondersteuning gaat verdwijnen en daarom is er de noodzaak om te migreren. Dit behelst geen nieuwe features maar wel aanpassing van een groot aantal componenten, zoals de maps, grid (lijsten) en een deel van de gebruikte widgets. Dit zijn vooral aanpassingen in de code achter de schermen en dus niet direct zichtbaar voor eindgebruikers. Wel te herkennen aan enkele cosmetische aanpassingen zoals:
  • aanpassing look & feel van de inlogpagina's
  • aanpassing grids (lijsten) inclusief lettertypes
  • aanpassing favicons in tab browser
  • duidelijker onderscheid alarm kleuren
  • aanpassing van keuzelijsten en check boxes
  • weergave lijsten configuratiepagina's over volledige breedte scherm
Bugfixes:
 • Herstel van de reporting/export functionaliteit zodat klanten zelf exports kunnen aanmaken en wijzigen en scheduling kunnen toevoegen
Known issues:
 • Er zijn geen known errors opgelost in deze release

Release v1.0.0 - (7 april 2020)

Bug fixes
 • Issue met grijze tegels in de kaart is opgelost
Improvements and new features
 • Het is mogelijk om meerdere devices/objecten te koppelen aan één locatie. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om te werken met verzamellocaties waar containers worden verzameld voor lediging. Deze locaties kunnen uit de bewaking worden gehaald en op het locatieoverzicht kan gefilterd worden op de betreffende locatie zodat duidelijk is welke containers daar aanwezig zijn.
Known issues

Release v0.0.4

Bug fixes
 • Eerste berekende meetwaarde (bv vulgraad%) wordt ook direct getoond bij de locatie zodra de 1e meting voor een nieuwe locatie binnenkomt (voorheen werd dit pas bij de 2e meting gedaan en werden alleen de niet berekende meetwaarden direct getoond (bv aantal keren klep open)
 • Wanneer een device zich meldt zonder een locatie en het device bevatte in de voorgaande meting wel een locatie, dan wordet de locatie leeg gemaakt zodat een device niet ten onrechte aan een locatie gekoppeld blijft
Improvements and New features:
 • Mogelijkheid tot het gebruik van een verzamellocatie voor containers
 • Rapportage aangepast zodat er meer meetgegevens in 1 excelregel worden weergegeven ipv verspreid over meerdere regels

Release v 0.0.1

Improvements and New features:
 • Aanmaken, wijzigen en verwijderen van groepen en sub-groepen
 • Aanmaken en verwijderen van group tags
 • Aanmaken, wijzigen en verwijderen van locaties
 • Aanmaken, wijzigen en verwijderen van container types
 • Toewijzen en verwijderen van devices aan een bepaald container type
 • Maatwerk alarm management module met mogelijkheid voor aanmaken, wijzigen en verwijderen van specifieke alarmen
 • Standaard reporting module
 • Report met laatste meting geselecteerde groep devices
 • Report met laatste meting geselecteerde groep locaties
 • Toevoegen van klant specifieke branding
 • Dashboards voor groepen per group tag
 • Dashboards voor locaties en devices
 • Standaard KPN IoT User Management
Known issues
 • Het is niet mogelijk om meerdere devices te koppelen aan één locatie. Dit is een nieuw feature request.