Container types

Als u in de vulgraadbeheer applicatie in het configuration submenu doorklikt op de Groups and Assets optie en kiest voor de menu-optie Container Types, dan landt u op deze pagina.

In het menu Container types kunt u de verschillende typen containers die in de vulgraad applicatie bewaakt worden opgeven.

List of all container types

Op het eerste scherm wordt een lijst getoond met alle aangemaakte container types. De lijst kan gesorteerd en gefilterd worden op de diverse getoonde kolommen.

Door met de muis over het betreffende container type te hooveren worden een edit (wijzigen) en een delete knop zichtbaar voor een regel in de lijst.

Middels de knop "Create new Location" kan een nieuwe groep worden aangemaakt.

Create new container type

Wanneer u op het overzicht met container types rechtsboven kiest voor de blauwe knop Create new Location verschijnt vervolgens het scherm zoals hieronder afgebeeld.

  • Bij NAME geeft u een herkenbare naam voor het container type op.

  • Bij DESCRIPTION kunt u een uitgebreidere omschrijving van het container type opgeven.

  • Bij REQUIRED INTERVAL geeft u aan wat het gewenste interval in minuten is waarop er een meting gedaan moet worden voor dit type container.

  • Bij DEPTH geeft u de diepte van de container aan in centimeters gemeten tussen onderkant device en bodem van de container.

  • Bij DEFAULT CONTAINER geeft u met een vinkje aan of dit de standaard container is. Een nieuw device zal per default worden gekoppeld aan dit type container.

  • Bij DEVICES heeft u de mogelijkheid om 1 of meer devices te koppelen aan dit type container.

Wanneer u kiest voor "Check All" worden alle devices geselecteerd. Wanneer u kiest voor "Uncheck all" worden alle devices gedeselecteerd. U kunt ook handmatig devices aan of uitvinken. Tenslotte kunt u door in de zoekbalk een term in te geven ook de getoonde devices inperken. Bijvoorbeeld door alleen devices te kiezen die beginnen met de term "Fill".

Met de knop 'Save'' worden de door u opgegeven waarden opgeslagen. Met 'Cancel' wordt direct teruggekeerd naar de lijst met Container types zonder op te slaan.

Last updated