Groups and Assets

Als u in de vulgraadbeheer applicatie in het configuration submenu doorklikt op de Groups and Assets optie dan landt u op het configuratiescherm.
Het configuratiescherm bevat aan de bovenzijde 4 menu-opties die separaat worden toegelicht.
Deze pagina bevat de toelichting op de menu-optie Groups.

HIËRARCHIE GROEPEN

Op het eerste scherm wordt een lijst getoond met alle aangemaakte groups in de hiërarchische structuur. De lijst kan gesorteerd en gefilterd worden op de diverse getoonde kolommen.
Door met de muis over de betreffende groep te hooveren worden een edit (wijzigen) en een delete knop zichtbaar voor een regel in de lijst.
Middels de button "Create new Group" kan een nieuwe groep worden aangemaakt.
De hiërarchische structuur van groepen is als volgt opgebouwd:
 • 1 of meerdere Top level groups
  • 1 of meerdere Parent groups
   • 1 of meerdere groups
Deze structuur kunt u geheel zelf vormgeven bij het configureren van de groepen. Door bij het aanmaken van de groepen keuzes te maken voor wel/niet top level en parents ontstaat geleidelijk de structuur. Afhankelijk van de wens van u als gebruiker kunt u meer of minder niveaus maken. Dit is geheel vrij invulbaar. Bijvoorbeeld kan een structuur bestaan uit:
 • Top level: Vestiging, bijvoorbeeld Amsterdam. Omdat deze top level is, heeft deze geen parent group
 • Group: Verdieping 1, waarbij Amsterdam de bijbehorende parent group is.
 • Group: Afdeling ICT waarbij Verdieping 1 de bijbehorende parent group is.
 • Op de afdeling ICT, op Verdieping 1 van Vestiging Amsterdam kunnen dan locaties worden aangemaakt waar de daadwerkelijke containers staan.
 • Evenzo kunt u een structuur maken met bijvoorbeeld Land (top level) - Plaats - Straat - Gebouw - Verdieping of een structuur met alleen Vestiging (top level).

CREATE GROUP

Wanneer u op het overzicht met groepen rechtsboven kiest voor de blauwe knop Create Group verschijnt vervolgens het scherm zoals hieronder afgebeeld.
 • Bij NAME geeft u een herkenbare naam voor de aan te maken groep.
 • Bij DESCRIPTION geeft u optioneel een beschrijving van de groep op.
 • Bij GROUP TAG maakt u een keuze uit de drop down list met aangemaakte Group tags.
 • Wanneer u een vinkje zet bij "IS TOP LEVEL" zal de aangemaakt group op het hoogste niveau worden geplaatst. Het keuzeveld parent group zal niet meer worden getoond, omdat een top level group uiteraard niet onder een parent kan worden gehangen.
 • Bij een group die niet behoort tot het top level heeft u de mogelijkheid de bijbehorende parent te kiezen uit de drop down list. Deze lijst is dynamisch gevuld met alle eerder door u aangemaakte groepen. Door het kiezen van de bijbehorende parent ontstaat geleidelijk de geneste hierarchische structuur voor uw applicatie.
 • Wanneer een vinkje wordt gezet bij "HAS GEOLOCATION" wordt een kaart getoond waarop u een pin voor de locatie van de betreffende groep moet plaatsen. Let op: dit is niet de locatie van de container, maar de locatie van de groep, bv een vestiging.
 • Wanneer een vinkje wordt gezet bij "HAS GROUND PLAN" wordt een bestandkiezer getoond waarmee u een afbeelding van de betreffende plattegrond van bijvoorbeeld een verdieping kunt uploaden.
Met Save wordt de opgevoerde groep opgeslagen. Na kiezen van Cancel keert u terug naar de lijst met groepen zonder op te slaan.