Comment on page

Locations

Als u in de vulgraadbeheer applicatie in het configuration submenu doorklikt op de Groups and Assets optie en kiest voor de menu-optie Locations, dan landt u op deze pagina.
Locaties zijn de daadwerkelijk te monitoren plaatsen waar dus ook een beacon geplaatst is.

List of all Locations

Op het eerste scherm wordt een lijst getoond met alle aangemaakte locaties. De lijst kan gesorteerd en gefilterd worden op de diverse getoonde kolommen.
Door met de muis over de betreffende locatie te hooveren worden een edit (wijzigen) en een delete knop zichtbaar voor een regel in de lijst.
Middels de knop "Create new Location" kan een nieuwe groep worden aangemaakt.

Create new location

Wanneer u op het overzicht met locaties rechtsboven kiest voor de blauwe knop Create new Location verschijnt vervolgens het scherm zoals hieronder afgebeeld.
  • Bij NAME geeft u een herkenbare naam voor de locatie op.
  • Bij DESCRIPTION kunt u een uitgebreidere omschrijving van de locatie opgeven.
  • Bij RELATED GROUP geeft u aan onder welke groep uit de hierarchische structuur de locatie moet worden aangemaakt. De gekozen groep bepaalt ook welke plattegrond getoond wordt. Deze plattegrond heeft u eerder bij het aanmaken van de groep kunnen toevoegen.
  • Op de plattegrond heeft u de mogelijkheid een pin te plaatsen op de locatie van de beacon door op de juiste locatie op de plattegrond te klikken.
  • Bij Type kunt u kiezen tussen een GPS locatie of een Beacon locatie
    • Indien u kiest voor een GPS locatie dient u een gerelateerd device te kiezen uit de drop down list met beschikbare devices. De coördinaten van het device bepalen de locatie.
    • Indien u kiest voor een Beacon locatie dient u een gerelateerd Beacon ID in te vullen. Dit Beacon ID kan afgelezen worden op de sticker van het betreffende beacon.
  • Tenslotte kunt u een vinkje zetten bij "GENERATE ALARMS". Indien u hier geen vinkje plaatst zal de locatie weliswaar bewaakt worden, maar worden er geen alarmen gegenereerd. Dit kan bijvoorbeeld relevant zijn voor een ophaallocatie waar een gevulde container tijdelijk wordt neergezet.
Met de knop 'Save'' worden de door u opgegeven waarden opgeslagen. Met 'Cancel' wordt direct teruggekeerd naar de lijst met Locaties zonder op te slaan.