Device details

Als u in de vulgraadbeheer applicatie via een van de schermopties doorklikt op een bepaald device, landt u op onderstaand device dashboard.

Dashboard

Aan de bovenzijde van het scherm worden een drietal widgets getoond met achtereenvolgens de details van het device, de meetwaarden over de laatste 24 uur en de meetwaarden over de laatste maand. Via de device details kunt u doorklikken naar de locatie waar het device zich bevindt. Ook kunt u zelf de weergave van de metingen in de grafieken aanpassen.

In het onderste deel van het device dashboard wordt de daadwerkelijke vulgraad getoond van het object dat met het device wordt bewaakt. De oranje en rode vlakken geven de alarm niveaus weer, waarbij grijs normaal is, oranje major en rood critical. Naast de vulgraad vindt u hier informatie over de actuele alarmen en de locatie van het device. Tenslotte wordt met een pictogram de status van de batterij weergegeven.

Voor elk afgegaan alarm ziet u de volgende informatie:

  • Ernst van het alarm (Warning, Minor, Major, Critical)

  • Het bericht dat u zelf heeft geconfigureerd voor het afgaan van dit alarm

  • Device ID van het device waar het alarm betrekking op heeft

  • Locatie waar het alarm betrekking op heeft

  • Datum en tijd van eerste keer dat het betreffende alarm af ging

Op dit scherm heeft u ook de mogelijkheid om alarmen te clearen. Selecteer een alarm en klik op "clear". Het alarm zal niet meer worden getoond tot een volgende meting wordt ontvangen waar een alarm door wordt getriggert.

Last updated