KPN Vulgraadbeheer
Search…
⌃K

Devices overzicht

Als u in de vulgraadbeheer applicatie links in de navigatiebalk op "Devices' klikt, landt u op de pagina met het overzicht van devices.

Overzicht van de devices

Wanneer het devices dashboard wordt geopend ziet u aan de bovenzijde twee widgets. Aan de linkerzijde wordt een overzicht van de verschillende devices op een kaart getoond. Aan de rechterzijde ziet u een overzicht van de actieve alarmen voor de devices.
Wanneer u naar beneden scrollt komt u aan de onderzijde van het devices dashboard. Hier vindt u alle devices.
Naast de naam van het device vindt u hier een overzicht van het aantal actieve alarmen op het betreffende device, het tijdstip van het laatst ontvangen bericht en de laatste update van het device. Deze kunnen afwijken wanneer de communicatie tussen het netwerk en het device niet plaats heeft kunnen vinden. Tenslotte wordt de locatie weergegeven waar het device zich bevindt op basis van de beacon informatie.
De laatste kolommen zijn gereserveerd voor de laatst ontvangen meetwaarden:
  • Fill level - het percentage dat een bepaald gemeten object gevuld is
  • Temperature - de gemeten temperatuur in graden Celcius
  • Battery Level Low - indicator in hoeverre de batterij van het device nog gevuld is (0 = OK, 1 = bijna leeg)
  • Distance - de afstand tussen de gemeten vulling van de container en de onderkant van het meetdevice in meters
U kunt de lijst bewerken door te sorteren en te filteren op de diverse kolommen.
Middels de knop Export current devices kunt u de weergegeven lijst met devices exporteren naar een CSV bestand.
Door dubbel te klikken op een device uit de lijst gaat u naar het device detail dashboard.