Comment on page

Groep details

Als u in de vulgraadbeheer applicatie via de 'Group overview' pagina doorklikt op een bepaalde groep bijvoorbeeld een vestiging, landt u op onderstaand scherm.

Groeps overzicht 'Child' groups

Het overzicht met direct child groups laat alle groepen zien die behoren bij het niveau waarop u zojuist hebt ingezoomd. In onderstaand voorbeeld zijn dat de verdiepingen die behoren bij vestiging Rotterdam. Omdat dit nog niet het laagste niveau is in de hiërarchische structuur die u heeft gedefinieerd op de configuratieschermen worden er in het onderste kader nog geen locaties getoond. Nota bene: er kunnen meerdere geneste child niveaus worden gedefinieerd.

Groeps overzicht laagste 'Child' group

Het overzicht met de laagste child group laat alle locaties zien die behoren bij het groepsniveau waarop u zojuist hebt ingezoomd. In onderstaand voorbeeld zijn dat de locaties die behoren bij Verdieping 16 van Vestiging Rotterdam. Omdat dit het laagste niveau is in de hiërarchische structuur die u heeft gedefinieerd op de configuratieschermen worden er in het bovenste kader geen child groups getoond.
Wanneer u dubbelklikt op een locatie uit de list of locations, landt u direct op het locatie details dashboard. U kunt hier ook vanuit de pins op de kaart of de plattegrond naar toe navigeren.