KPN Vulgraadbeheer
Search…
⌃K

Locations overzicht

Als u in de vulgraadbeheer applicatie links in de navigatiebalk op "Locations' klikt, landt u op de pagina met het overzicht van locaties.

Overzicht van de locaties

Wanneer het Locations dashboard wordt geopend ziet u aan de bovenzijde twee widgets. Aan de linkerzijde wordt een overzicht van de verschillende locaties op een kaart getoond. Aan de rechterzijde ziet u een overzicht van de actieve alarmen voor de locaties.
Wanneer u naar beneden scrollt komt u aan de onderzijde van het locations dashboard. Hier vindt u alle locaties.
Naast de naam van de locatie vindt u hier een overzicht van het aantal actieve alarmen op de betreffende locatie, de groepsinformatie, het tijdstip van de laatste update van de locatie en het aan deze locatie gekoppelde device.
De laatste kolommen zijn gereserveerd voor de laatst ontvangen meetwaarden:
  • Fill level - het percentage dat een bepaald gemeten object gevuld is
  • Temperature - de gemeten temperatuur in graden Celcius
  • Battery Level Low - indicator in hoeverre de batterij van het device nog gevuld is (0 = OK, 1 = bijna leeg)
U kunt de lijst bewerken door te sorteren en te filteren op de diverse kolommen.
Middels de knop Export current locations kunt u de weergegeven lijst met locaties exporteren naar een CSV bestand.
Door dubbel te klikken op een locatie uit de lijst gaat u naar het locatie detail dashboard.